Pimpla på isen

Att pimpla är att fiska med pimpel. På vintern sker pimpel eller pimpelfiske genom att fiskaren gör ett hål i isen och rycker blänket, pirken, upp och ned med bestämda spörörelser för att locka dit fiskar. Använd det allmänsvenska ordet pimpla i stället för "pilka" för den här typen av isfiske eller vinterfiske.


Det finska ordet pilkkiä motsvaras alltså vanligen av pimpla på svenska, medan pilka och pilkfiske främst används om fiske i öppet vatten.

 

Exempel:

  • Säkerheten är viktig när man pimplar fisk.
  • Där det finns säker is är det just nu goda tider för abborrpimpel.


Källor: Reuters ruta: Pilka och pimpla, Svensk ordbok, Finlandssvensk ordbok, Sportfiskarna.se