Personer över och under 70 år

De finska uttrycken alle 70-vuotiaat och yli 70-vuotiaat motsvaras av personer (som är) under 70 år och personer (som är) över 70 år. Ett mer vardagligt alternativ är 70-plussare eller sjuttioplussare.


Undvik direkt översättning av finskan: "under 70-åriga" eller "över 70-åringar".


Exempel:

  • medarbetare som är över 40 är chefernas förstahandsval
  • arbetslösheten minskade mest bland dem som är äldre än 55 år
  • barn under 7 år äter gratis
  • elever över 12 år är välkomna att röra sig på egen hand i museets utställningar
  • en studie som omfattar 2 000 personer över 65 år
  • var femte över 80 år har en märkbart nedsatt syn

 

Källor: Frågelådan, SAOL/SO, Stora finsk-svenska ordboken