Personer, människor, folk och vi

Människor används ofta i sådana sammanhang där det skulle vara mer naturligt med något annat ord, till exempel personer, folk, vissa, sådana, vi. En orsak till detta är antagligen att man i finskan använder ihmiset där vi har flera valmöjligheter i svenskan.


Exempel:

  • Det här är en hiss för högst 12 personer
  • Man måste träffa folk ibland.
  • Det är många saker vi inte förstår här i världen.  
  • Det kan uppstå avundsjuka om vissa har råd att köpa bättre mat. 

När det är underförstått att det handlar om människor behöver det inte skrivas ut:
  • Det var betydligt fler som övernattade på hotell och andra inkvarteringar i juli 2021 än någonsin tidigare.
  • Är det vettigt att coronatesta sådana som är friska då primärvården går på knä?
  • Tidsbokningarna har överbelastats när många vill ändra sina vaccinationstider.

Människor kan användas i sammanhang som dessa:
  • Myndighetsbeslut måste alltid vara rättssäkra – oavsett om de fattas av människor eller maskiner.
  • Den första studien där människor medvetet infekteras med covid-19 drar i gång i Storbritannien inom kort.
  • Här kan du läsa mer om människans inverkan på naturen.

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.