Pensionsanstalten Keva

Keva är det gemensamma namnet på finska och svenska för det som tidigare (före 2011) hette Kommunernas pensionsförsäkring. Bakom förkortningen ligger det gamla finska namnet Kuntien eläkevakuutus.

 

Keva är inte ett bolag utan en organisation som sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans och FPA:s personal. Det högsta beslutande organet är delegationen (på finska valtuuskunta). Keva har inget fullmäktige.

 

Eftersom namnet Keva är ogenomskinligt kan man till exempel använda benämningen pensionsanstalten Keva (inte pensionsbolaget), för att komma alla medieanvändare till mötes.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.