Peking

Vi rekommenderar att medierna fortsätter använda den etablerade formen Peking (inte Beijing) om den kinesiska huvudstaden.