Peking

Vi rekommenderar att medierna fortsätter använda den etablerade formen Peking (inte Beijing) om den kinesiska huvudstaden.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.