Pc, cd-rom, tv och dvd

Skriv pc, cd-rom, dvd och tv med små bokstäver.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.