Partiorganisationer i Sverige

Samarbetsorganisationen mellan de fyra borgerliga regeringspartierna i Sverige heter officiellt Allians för Sverige. Kortformen är rätt och slätt Alliansen.

När man tydligt syftar på fyrpartiorganisationen och behandlar benämningen som en kortform av Allians för Sverige, bör det alltså vara stor bokstav. Om man använder benämningen mer beskrivande, till exempel syftar på samarbetsformen eller dylikt  ("den borgerliga alliansen", "vår allians håller på att spricka"), gäller liten bokstav.

Motdraget bland Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är den gemensamma organisationen Rödgrönt samarbete för framtiden, med den officiella kortformen De rödgröna.

Också i detta fall gäller stor bokstav när man tydligt syftar på namnet på trepartiorganisationen. Om man använder benämningen mer beskrivande, till exempel syftar på samarbetsformen eller dylikt (de rödgröna partierna), gäller liten bokstav.

Valmyndigheten finns mera nyttig information om val i Sverige.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.