Partier som saknar svenskt namn

Om ett finskt parti saknar ett officiellt svenskt namn ska det finska partinamnet användas även på svenska. Gör alltså inga egna översättningar av namnen.

 

Utländska partinamn ska inte heller översättas till svenska. Undantaget är partinamn som redan har en vedertagen svensk översättning, som Republikanska partiet och Demokratiska partiet i USA.

 

En översättning av namnet kan motiveras endast om den är relevant för sammanhanget. Oftast räcker det med en kort beskrivning av partiet.

 

Exempel:

  • vänsterpartiet Podemos
  • det borgerliga partiet Venstre
  • Tysklands gröna parti Bündnis 90/Die Grünen

 

Läs mera om hur partinamn skrivs.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.