Paralympics eller paralympiska spel

Paralympics eller de paralympiska spelen är parasportens motsvarighet till OS. De ordnas samma år och på samma plats som OS och är det största idrottsarrangemanget för personer med funktionsnedsättning. 

Även om Paralympics är det helt dominerande ordet i medierna i dag kan ni gärna utnyttja möjligheten till variation med uttrycket paralympiska spel. Undvik däremot sammansättningar med handikapp (handikapp-OS, handikappidrottare) som kan uppfattas stötande. Deltagare i Paralympics kallas paralympier.

 

Paralympics är ett egennamn och skrivs därför med stor begynnelsebokstav.

 
 

Parasport kan sägas stå för uttrycket parallell sport, där det grekiska förledet para- betyder bredvid, precis som i orden parapsykologi och parentes.

 
Para- uttalas /para/ med kort, betonat a i början.

Källor: Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, språkvården vid Sveriges Radio och Svenska Parasportförbundet