Papperslös hellre än illegal invandrare

Det finns olika benämningar som används för att beteckna människor som befinner sig i ett land utan arbets- eller uppehållstillstånd.

Papperslös är numera den vanligaste benämningen och är ursprungligen en direkt översättning av franskans sans papier. I Frankrike används papier som beteckning för identitetshandlingar.

 

De flesta papperslösa som medierna rapporterar om har visserligen giltiga id-handlingar, men de saknar tillstånd att vistas i landet. För tydlighetens skull kan det vara bra att i en nyhetstext någonstans beskriva exakt vad det är fråga om, till exempel personer som inte har rätt att vistas i landet.

 

Ibland förekommer också benämningarna illegal invandrare, illegala utlänning, irreguljär migrant eller immigrant. Personbeteckningarna illegal invandrare eller illegal utlänning riskerar dock att leda till felaktiga associationer kring migration och kriminalitet, och bör därför undvikas även om man förstås kan tala om illegal invandring som fenomenIrreguljär immigrant har använts för den som i något avseende avviker från reglerna för en person som inte är medborgare i ett visst land.Källa: Migrationsinfo.se

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.