Ortnamn i Estland

Ortnamnen i de gamla svenskbygderna

En del ortnamn i de gamla svenskbygderna i Estland har både en estnisk och en svensk form. Det här gäller namn som HapsalÖsel och Dagö med de estniska motsvarigheterna Haapsalu, Saaremaa och Hiiumaa. Använd dessa svenska namn i svenska texter.

 

De vanligaste estniska ortnamnen med motsvarigheter på svenska:

 

estniska

svenska

Haapsalu

Hapsal

Hiiumaa

Dagö

Naissaar

Nargö

Noarootsi

Nuckö

Osmussaar

Odensholm

Paslepa

Pasklep

Ruhnu

Runö

Saaremaa

Ösel

Suur-Pakri

Stora Rågö

Vormsi

Ormsö

Väike-Pakri

Lilla Rågö


Exempel: 

  • Både hos oss och på Ösel är vattenskydd och blågröna alger aktuella frågor.
  • Museet Ilons sagoland finns i Hapsal.

 

Vissa svenska ortnamn i Estland har officiell status. På Ormsö har vissa byar som FörbyRälbySaxby och Norrby endast svenska namnformer, som därför också alltid används i estniskan.

 

På Nuckö har byarna officiella svenska och estniska namn, till exempel Birkas (Pürksi). Också på Nargö har de svenska bynamnen Bakbyn (Tagaküla), Storbyn (Lõunaküla) och Lillängin (Väikeheinamaa) officiell status.

 

Även om alla svenska ortnamn i de gamla svenskbygderna i Estland inte har samma officiella status, rekommenderas de ändå i svenska texter. I det estniska ortnamnslexikonet Eesti kohanimeraamat finns kartor med tillhörande ortnamn över bland annat Nargö samt Ormsö, Nuckö och Hapsal.

 

När det gäller namn på byar, öar och gårdar i de gamla svenskbygderna kan också Marianne Blomqvists bok Svenska ortnamn i Estland med estniska motsvarigheter (utgiven av Svenska folkskolans vänner 2000), som innehåller cirka 250 svenska ortnamn i Estland, vara till stor nytta.

 

Reval och Dorpat respektive Tallinn och Tartu

Namnen Reval och Dorpat är historiska. Den entydiga rekommendationen för moderna kontexter är är namnen Tallinn och Tartu. Skriver man däremot om tiden före andra världskriget rekommenderas namnen Reval och Dorpat. Det kan dock vara klokt att också då skriva namnen Tallinn och Tartu inom parentes för att försäkra sig om att läsaren kan koppla de historiska namnen till rätt städer.

 

Exempel:

  • Freden i Dorpat (Tartu) 1920.
  • Det fanns också en svensk folkskola inne i Reval (numera Tallinn), alldeles intill den svensk-finska församlingens kyrka.

 

Källa: Språkinstitutet

 

Uppdaterad 2.3.2018
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.