Orsaken till eller bara varför

Säg orsaken till att han blev sjuk eller varför han blev sjuk ...
Säg orsaken till att hon sa ..., skälet till att hon sa... eller varför hon sa så är ...
Det berodde på hans oförmåga att ... eller orsaken till det som inträffade var ...

Undvik formuleringar som "orsaken varför", "orsaken beror på" och "anledningen beror på", eftersom de är tautologiska. Både varför och bero på har redan betydelsen "har till orsak", och därför bör de inte kombineras med orsak eller anledning. 

På grund av och till följd av anger orsaken:


  • På grund av den stränga vintern är uppvärmningskostnaderna högre än vanligt.
  • Till följd av de stigande råoljepriserna har också priset på bensin stigit.


Tack vare kan användas bara för att uttrycka något (för resonemanget i fråga) positivt:

 

  • Tack vare den rikliga nederbörden har en stor del av den ökande energianvändningen kunnat tillgodoses med vattenkraft.


Uppdaterad 4.10.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.