Oregistrerade svenska namn

En del finländska organisationer har inte registrerat något svenskt namn men använder ändå ett svenskt namn i kommunikationen utåt, bland annat på sina webbplatser.

När det finns ett sådant oregistrerat svenskt namn rekommenderar vi att det används i medierna.

Exempel:

  • Väestöliitto kallas Befolkningsförbundet på svenska.
  • Föreningen Aseman Lapset kallas Stationens Barn på svenska.
  • Suomen ASH kallas Finlands ASH på svenska.