Ordningstal

När ordningstal skrivs med siffror följs de av kolon och ordningstalets sista bokstav: 1:a plats, 2:a personen, 3:e gången.

Det räcker ibland med enbart siffrorna om sammanhanget gör klart att det är ett ordningstal, till exempel 9 januari, 2 utg. (andra utgåvan).

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.