Ord med karantän

Sammansättningar med karantän kan bildas med eller utan s i fogen: karantänsläkare eller karantänläkare.

Var trots det konsekvent och använd ett skrivsätt i en och samma text.
 

Använd gärna uttrycken sätta i karantän, bli satt i karantän, sitta i karantän, ligga i karantän, hållas i karantän i stället för "försätta" i karantän.
 
Källor: Språkinstitutet och Svensk ordbok