Ord med karantän

Sammansättningar med karantän kan bildas med eller utan s i fogen: karantänsläkare eller karantänläkare.
 
Var trots det konsekvent och använd ett skrivsätt i en och samma text. 
 
Använd gärna uttrycken sätta i karantän, bli satt i karantän, sitta i karantän, ligga i karantän, hållas i karantän i stället för "försätta" i karantän.
 
Källor: Språkinstitutet och Svensk ordbok