Ord bildade av namn

Sammansättningar med egennamn som förled får stor bokstav: Helsingforsavtalet, Londonkorrespondent, Åbotidning, Nesserdeckare.

 

Ordbildningar med ortnamn och -bo skrivs med stor bokstav: Vasabo, Borgåbo.
Avledningar på -are skrivs däremot alltid med liten bokstav: helsingforsare, stockholmare. Likaså ord som västnylänning, österbottning, östnylänning.

 

Om efterledet är ett egennamn får i regel bara första ledet stor bokstav: Västnyland, Svenskfinland, Storstockholm, Trivselsverige. Namn som inte är lika etablerade skrivs med bindestreck och med stor bokstav på båda leden, till exempel Stor-Vasa. Om namnen är mycket tillfälliga kan de få liten bokstav på första ledet, till exempel sommar-Vasa.

 

Det finns etablerade sammansättningar som får liten bokstav därför att det inte är personen eller landet som en gång fått låna namn till begreppet som man numera tänker på: dieselmotor, vichyvatten, röntgenkamera, kanadagås, finlandssvensk, sverigefinsk, kosovoalban.