Omsorgslöfte

Begreppet omsorgslöfte (hoivalupaus på finska) används av beslutsfattare för att beskriva hur samhället ska klara av de framtida kostnaderna för äldreomsorgen. 

 

Tanken med ett omsorgslöfte är att ansvaret för och finansieringen av äldreomsorgen ska delas mellan samhället och de äldre. Vissa omsorgstjänster ska kunna finansieras av samhället, medan andra tjänster ska vara sådana som de äldre förväntas finansiera själva. 

 

Omsorgslöfte ska inte förväxlas med ordet vårdlöfte (hoitolupaus) som används inom vården som en del av vårdprocessen. Vårdlöftet utgår från vissa skyldigheter för hälso- och sjukvården och innebär att en patient snabbt ska komma in i vårdprocessen och få sin första diagnos, en vårdplan för hela vårdprocessen och ett tidsbundet löfte om vård. 

 

I Sverige innebär ordet vårdlöfte ett politiskt löfte om utökade resurser och mer personal främst inom sjukvården (ett löfte som regeringen Löfven har gett).