Sajten Mediespråk.fi drivs av språkstöden Minna Levälahti och Charlotta Svenskberg i projektet Språkörat. 

Språkörat styrs av föreningen Svensk presstjänst och riktar sig till hela det finlandssvenska mediefältet: tidningshusen, Svenska Yle och Nyhetsbyrån SPT. 


Charlotta Svenskberg
Jag är språkstöd för KSF Media, HSS Media, Åbo Underrättelser och Nyhetsbyrån SPT. Eftersom mitt stora intresse är bokstäver, ord och meningar är det en stor lyx att dagligen få jobba med texter och med professionella skribenter. Mitt mål är att tillsammans med journalisterna erbjuda läsarna goda texter där språket är korrekt, tydligt och effektivt.

Jag är fil.mag. med nordiska språk som huvudämne. I bagaget har jag också pedagogikstudier och kurser i journalistik. Jag har jobbat som språkvårdare, lärare i svenska, informatör och reporter.
E-post: charlotta.svenskberg(à)ksfmedia.fi

Minna Levälahti
Jag är mediespråkvårdare sedan januari 2014. Mina arbetsuppgifter består främst av att vara språkstöd för Svenska Yle och Nyhetsbyrån SPT och att språkgranska läromedel för förlaget Schildts & Söderströms.

Det mesta som handlar om språk intresserar mig, men som språkstöd ska jag först och främst hjälpa journalisterna att använda språket på ett ledigt, flytande, korrekt och svenskt sätt. Det är ett privilegium att få omges av och jobba med ett levande språk och kreativa språkbrukare.

Jag är fil.mag. med modersmålet svenska som huvudämne. Tidigare har jag jobbat som läromedelsredaktör och språkvårdare. Jag har även arbetat som lärare på alla nivåer från lågstadiet till universitetet.
E-post: minna.levalahti(à)yle.fi

Ylva Forsblom-Nyberg
Jag har en bakgrund som mediespråkvårdare på alla de finlandssvenska tidningshusen, inklusive tidningarna på Åland och Finska notisbyrån. Nu är jag tillbaka i arbetslivet efter ett par års pensionärsliv, den här gången som språkvårdare på Nyhetsbyrån SPT.

Jag jobbar i tät kontakt med journalisterna på SPT med att läsa texter i det dagliga flödet och ge språklig respons och handledning. Att inspirera dem till ett enkelt, korrekt och idiomatiskt mediespråk utan störande influenser från finskan och engelskan ser jag som en av mina viktigaste uppgifter
E-post: ylva.forsblom-nyberg(à)sptnyheter.fi


Mediespråksgruppen i Svenskfinland

Gruppen består av representanter för de finlandssvenska mediehusen och Institutet för de inhemska språken. Uppdragsgivare är Svensk presstjänst. Mediespråksgruppen sammanträder ett par gånger om året för att diskutera principiella språkfrågor. Gruppen står i flitig kontakt med den rikssvenska Mediespråksgruppen.

Medlemmar i den finlandssvenska Mediespråksgruppen är språkstöden Charlotta Svenskberg (KSF Media, HSS Media), Minna Levälahti (Svenska Yle, SPT) och Ylva Forsblom-Nyberg (Nyhetsbyrån SPT), språkvårdaren Anna Maria Gustafsson (Språkinstitutet, ordförande), Andy Ödman och Patrick Holmström (Svenska Yle), Nina Dahlbäck (HSS Media), Peter Buchert och Jenny Bäck (KSF Media), Mikael Piippo (Nyhetsbyrån SPT), Jonita Siivonen (Soc & kom, HU), Jonny Smeds (FFC/Fackterm) och Eva Orava (Statsrådets kansli).

En del av Svensk presstjänst
Språkörat är en del av de finlandssvenska mediernas samarbetsorganisation Svensk presstjänst. Förutom språkvården erbjuder Svensk presstjänst nyheter, intervjuer och reportage via Nyhetsbyrån SPT.

Svensk presstjänsts verksamhet leds av Patrik Stenvall (ordförande, HSS Media). Övriga i styrelsen är Niklas Nyberg (HSS Media), Susanna Landor (KSF Media) och Stefan Holmström (ÅU).

KSF Media ger ut Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östnyland och Hangötidningen. HSS Media ger ut Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten.