Sajten Mediespråk.fi drivs av projektet Språkörat. 

Språkörat styrs av föreningen Svensk presstjänst och riktar sig till hela det finlandssvenska mediefältet: tidningshusen, Svenska Yle och Nyhetsbyrån SPT. 


 
 
Minna Levälahti
Jag är mediespråkvårdare sedan januari 2014. Ända sedan dess har jag varit språkstöd för Svenska Yle, och nu jobbar jag även med Nyhetsbyrån SPT.

Det mesta som handlar om språk intresserar mig, men som språkstöd ska jag först och främst hjälpa journalisterna att använda språket på ett ledigt, flytande, korrekt och svenskt sätt. Det är ett privilegium att få omges av och jobba med ett levande språk och kreativa språkbrukare.

Jag är fil.mag. med modersmålet svenska som huvudämne. Tidigare har jag jobbat som läromedelsredaktör och språkvårdare. Jag har även arbetat som lärare på alla nivåer från lågstadiet till universitetet.
E-post: minna.levalahti(à)yle.fi

Ylva Forsblom-Nyberg
Jag har en bakgrund som mediespråkvårdare på alla de finlandssvenska tidningshusen, inklusive tidningarna på Åland och Finska notisbyrån. Nu är jag tillbaka i arbetslivet efter ett par års pensionärsliv, den här gången som språkvårdare på Nyhetsbyrån SPT.

Jag jobbar i tät kontakt med journalisterna på SPT med att läsa texter i det dagliga flödet och ge språklig respons och handledning. Att inspirera dem till ett enkelt, korrekt och idiomatiskt mediespråk utan störande influenser från finskan och engelskan ser jag som en av mina viktigaste uppgifter
E-post: ylva.forsblom-nyberg(à)sptnyheter.fi


Mediespråksgruppen i Svenskfinland

Gruppen består av representanter för de finlandssvenska mediehusen och Institutet för de inhemska språken. Uppdragsgivare är Svensk presstjänst. Mediespråksgruppen sammanträder ett par gånger om året för att diskutera principiella språkfrågor. Gruppen står i flitig kontakt med den rikssvenska Mediespråksgruppen.

Medlemmar i den finlandssvenska Mediespråksgruppen är språkstöden Minna Levälahti (Svenska Yle, SPT) och Ylva Forsblom-Nyberg (Nyhetsbyrån SPT), språkvårdaren Anna Maria Gustafsson (Språkinstitutet, ordförande), Andy Ödman och Patrick Holmström (Svenska Yle), Nina Dahlbäck (HSS Media), Peter Buchert och Jenny Bäck (KSF Media), Mikael Piippo (Nyhetsbyrån SPT), Jonita Siivonen (Soc & kom, HU), Jonny Smeds (FFC/Fackterm) och Eva Orava (Statsrådets kansli).

En del av Svensk presstjänst
Språkörat är en del av de finlandssvenska mediernas samarbetsorganisation Svensk presstjänst. Förutom språkvården erbjuder Svensk presstjänst nyheter, intervjuer och reportage via Nyhetsbyrån SPT.

Föreningen Svensk presstjänsts styrelse består av ordföranden Tom Simola (vd för Åbo Underrättelser och Förlags Ab Sydvästkusten), Anna Hellerstedt (vd för KSF Media), Niklas Nyberg (tf vd för HSS Media), Stefan Björkman (KSF Media), Henry Backlund (HSS Media) och Lasse Svens (Förlags Ab Sydvästkusten).

KSF Media ger ut Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östnyland och Hangötidningen. HSS Media ger ut Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. Förlags Ab Sydvästkusten ger ut Åbo Underrättelser.

Uppdaterad 15.5.2019