Om ordet fyrk

Fyrk ska inte användas synonymt med pengar i stilistiskt neutrala sammanhang, exempelvis nyhetstexter.

 

Fyrk i den här bemärkelsen är finlandssvenskt talspråk, men med en utbredning som begränsar sig till södra Finland och i synnerhet Helsingforstrakten. Ordet skapar förvirring redan i stora delar av Svenskfinland.

 

Tänk inkluderande och skriv alltså: Nyliberala tankegods fick pengar

 

Fyrk är ett svenskt mynt präglat första gången 1478. Ordet har också använts som den "taxeringsenhet som på landsbygden utgjorde grund för ägarens röstantal vid val".

 

Källa: Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien