Om möjligt

Se upp med uttrycket "i mån av möjlighet". Det är en så kallad statistisk finlandism, det vill säga ett uttryck som används nästan bara i svenskan i Finland och som därför kan verka främmande eller ålderdomligt i ett mer allmänsvenskt sammanhang.

I stället kan man använda uttrycken: om (det är) möjligti den mån det är möjligti möjligaste månså långt det är möjligt eller så långt som möjligt.

 

Exempel:

  • Rosk n Roll uppmanar folk att så långt det är möjligt undvika att besöka någon av regionens soptippar. ÖN
  • Ministrarna ber Nordiska investeringsbanken stödja ländernas företag i så stor utsträckning som möjligt. SPT-text
  • Det lär om möjligt bli ännu mer högljutt under kvartsfinalen. DN.se 

  


Läs också språkrådet om så bra som möjligt.