Om kvarlevor och respekt

En kvarleva är något som blir kvar, det vill säga en rest eller återstod. I plural (kvarlevor) betyder ordet speciellt lämning av avliden person i form av lik, kroppsdelar, aska eller dylikt.

 

När en person har dött eller dödats utomlands ska vi helst inte tala om att "kvarlevorna" flygs eller återbördas till hemlandet. Det går att uttrycka sig både mer korrekt och framför allt respektfullt mot de avlidna och deras anhöriga genom att välja ett annat ord, exempelvis:

 

  • Kropparna av de två biståndsarbetare som blev dödade i Aghanistan har återbördats till Finland.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.