Om dagen, åt gången, av misstag

Observera att det heter om dagen, om dygnet, om året
Däremot heter det i minuten, i timmen, i veckan, i månaden.

Skriv åt gången (inte "i") och av misstag (inte "i").