Om dagen, åt gången, av misstag

Observera att det heter om dagen, om dygnet, om året
Däremot heter det i minuten, i timmen, i veckan, i månaden.

Skriv åt gången (inte "i") och av misstag (inte "i").

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.