Olika plattformar

Ordet plattform böjs en plattform, flera plattformar.

 

Uttala det hellre med betoning på första stavelsen än på andra, det vill säga /plattfårm/.

Plattform böjs på samma sätt oberoende av om det används i betydelsen jämn upphöjning, plant upphöjt underlag; perrong, grundval för förhandlingar eller viss typ av operativsystem eller processor.

ordlistan IT-ord förklaras den tredje betydelsen av plattform lite mer ingående: det som man bygger på när man utvecklar it-produkter eller tjänster; det som utvecklaren utgår från att det redan finns. Det finns alltså ingen bestämd del av ett it-system som är "en plattform", utan det beror på vad man ska ha plattformen till. En plattform kan vara en datortyp, ett operativsystem, en databas eller en så kallad miljö (till exempel Java eller Dotnet).

Källor: SAOL och IT-ord