Nya namn på myndigheter

Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket

Trafikförvaltningen förnyas den 1 januari 2019. Då bildas två nya myndigheter med de svenska namnen Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket. Myndigheternas finska namn är Väylävirasto och Liikenne- ja viestintävirasto

Trafikledsverket lanserar själv kortformen Väylä för Väylävirasto på finska. Någon svensk kortform har inte skapats. Använd inte Väylä i svenska medietexter. Det är alltså endast ett finskt namn. Därtill avråder också den finska språkvården från den. För Transport- och kommunikationsverket tas kortformen Traficom i bruk.

Transport- och kommunikationsverket är ett långt namn som kan kräva en kortform i vissa sammanhang. Eftersom kortformen Traficom inte är en regelrätt förkortning som kan förknippas med myndighetens namn rekommenderar språkvården att den används sparsamt. 

Livsmedelsverket

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman och bildar en ny myndighet med det svenska namnet Livsmedelsverket den 1 januari 2019. Myndighetens finska namn är Ruokavirasto

Källa: Språkinstitutet

07.02.2019