Coronaviruset mers

Coronaviruset mers (vetenskapligt namn mers-cov) är besläktat med både coronaviruset sars (vetenskapligt namn sars-cov) och det coronavirus (sars-cov-2) som orsakat covidpandemin 2020. Mers är en förkortning för Middle East respiratory syndrome och sars en förkortning för severe acute respiratory syndrome.

 

Förkortningen mers skrivs, liksom sars, med gemener eftersom den uttalas som ett ord: mersmersviruset.

 

Uppdaterat 16.11.2020
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.