Coronaviruset mers

Coronaviruset mers (vetenskapligt namn mers-cov) är besläktat med både coronaviruset sars (vetenskapligt namn sars-cov) och det coronavirus (sars-cov-2) som orsakat covidpandemin 2020. Mers är en förkortning för Middle East respiratory syndrome och sars en förkortning för severe acute respiratory syndrome.

 

Förkortningen mers skrivs, liksom sars, med gemener eftersom den uttalas som ett ord: mersmersviruset.

 

Uppdaterat 16.11.2020