Nya, känsliga, tillgängliga, öppna data

Data är ett pluralt ord, även om det ibland används i singular form. Vi rekommenderar att medierna använder plural form och skriver exempelvis nya data, känsliga data, tillgängliga data, öppna data.

 

Om det behövs en singularform av data kan uppgift användas.


Läs mera om ordet data och dess betydelser i Svenska datatermgruppens termbank och i IT-ord – ord och uttryck i it-branschen