Numerärt överläge, underläge

Det engelska uttrycket powerplay motsvaras på svenska av spel i numerärt överläge. För variationens skull kan det engelska uttrycket användas ibland.

 

Motsatsen till powerplay är penalty kill, på svenska spel i numerärt underläge. Även boxplay förekommer, speciellt inom ishockey.

 

Uppdaterad 16.5.2018.