NTM-centralen

Mediespråkvården rekommenderar att närings-, trafik- och miljöcentralerna benämns med sina fullständiga namn på svenska: till exempel Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.  

Förkortningen ELY-centralen (från finskans Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) bör undvikas på grund av svårtyddhet.


Om namnet måste förkortas på svenska rekommenderas NTM-centralen. När förkortningen används första gången skrivs hela namnet ut med förkortningen inom parentes: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen).

 

Uppdaterat: 7.4.2021

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.