NTM-centralen

Mediespråkvården rekommenderar att närings-, trafik- och miljöcentralerna benämns med sina fullständiga namn på svenska: till exempel närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

 

Förkortningen ELY-centralen (från fi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) bör undvikas på grund av svårtyddhet.


Om namnet måste förkortas på svenska rekommenderas NTM-centralen. När förkortningen används första gången skrivs hela namnet ut med förkortningen inom parentes: närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen).