Nollavtal

Termen nollavtal (fi. nollasopimus) används i Finland om arbetsavtal där det överenskomna minimiantalet arbetstimmar är noll.
 

I Sverige avses med nollavtal ett kollektivavtal utan centralt överenskomna löneökningar.

 

Trots att den finländska typen av avtal inte finns i Sverige har ordet nollavtal börjat användas i den finländska betydelsen även där. Behovet av att beskriva avtalen i Finland och till exempel Storbritannien har lett till att svenskarna tagit in den betydelsen också.

 

Det är viktigt att det tydligt framgår av sammanhanget vad ordet står för.