Nollavtal

Termen nollavtal (nollasopimus) används i Finland om arbetsavtal där det överenskomna minimiantalet arbetstimmar är noll.
 

I Sverige avses med nollavtal ett kollektivavtal utan centralt överenskomna löneökningar.

 

Trots att den finländska typen av avtal inte finns i Sverige har ordet nollavtal börjat användas i den finländska betydelsen även där. Behovet av att beskriva avtalen i Finland och till exempel Storbritannien har lett till att svenskarna tagit in den betydelsen också.

 

Det är viktigt att det tydligt framgår av sammanhanget vad ordet står för.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.