Narkotika, missbruk och andra drogrelaterade ord

Brukare – person som använder något.

Designade droger och syntetiska droger är två vanliga benämningar på det som kallas muuntohuumeet eller designhuumeet på finska (designer drugs på engelska). Man kan också tala om smarta droger, nätdroger, icke-narkotikaklassificerade droger.

Drog (uttalas /drå:g/; kolon betyder att vokalen är lång)
Ibland avser begreppet drog både narkotika, alkohol och andra missbrukspreparat, men det finns sammanhang där drog används synonymt med narkotika (huume, huumausaine). Experterna föreslår att man talar om "alkohol och andra droger".

Drogberoende kan också uppfattas som stämplande.

Hög; påtänd vardagliga ord för berusad av narkotika; drogpåverkad; narkotikaberusad.

Knark vardagligt ord för narkotika (inte för droger överlag); kan uppfattas som stämplande.

Undvik ord som knarkare, missbrukarmamma, uteliggare som kan anses stämplande.

Narkotika (uttalas /narkå:tika/) beroendeskapande medel eller bedövningsmedel som påverkar centrala nervsystemet
I narkotikalagen finns en ingående definition av vad som är narkotika enligt finländsk lagstiftning.

Narkotikabrukare och alkoholbrukare är neutrala ord som gärna kan användas.

Narkotikahärva – ett polisord som huumausainerikoskokonaisuus kan oftast kort och gott översättas med narkotikahärva.

Missbrukare – person som missbrukar något; kan uppfattas som stämplande. Kalla inte någon missbrukare som själv inte anser sig vara missbrukare. (Person) som har ett missbruk; (person) med missbruksproblem är neutrala benämningar.

Missbruksvård

Sammansättningar med päihde kan ofta översättas med sammansättningar med missbruk eller drog.
päihdehuolto = missbruksvård
päihdeohjelma = antidrogprogram
päihdeongelma = missbruksproblem, drogproblem, alkoholproblem
päihdeongelmainen = (person) med missbruksproblem; (en person) har ett missbruk; missbrukare; drogmissbrukare, narkotikamissbrukare, alkoholmissbrukare
päihdeongelmaiset nuoret = ungdomar med missbruksproblem, ungdomar med drogproblem
päihderiippuvuus = drogberoende, narkotikaberoende, alkoholberoende
päihdetesti = drogtest
päihteiden väärinkäyttö = drogmissbruk, narkotikamissbruk, läkemedelsmissbruk, alkoholmissbruk
päihteettömyyden valvonta = kontroll av drogfrihet

 

Rattfylleri
Man döms också för rattfylleri om man har använt narkotika så att en verksam beståndsdel i narkotikan eller en ämnesomsättningsprodukt från den finns i blodet under eller efter färden. Rattfylleri nämns i strafflagen.

 

Här kan du kanske hitta svar på andra frågor som gäller termer och formuleringar: Stora finsk-svenska ordboken, Svensk ordbok, ne.se, termbanken Tepa, Finlandssvensk ordbok, Svenskt lagspråk i Finland.

Läs också gärna handboken Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna och artikeln Päihteitä käyttävän ihmisen haastattelu – muista nämä.