Namnpartiklar: von, af, de

I efternamn som von der Leyenaf Björkesten och de Gaulle ska namnpartikeln skrivas med liten bokstav, oberoende av om namnet kommer först i en mening eller inte. Detta gäller även namn som inleds med de la, di, la eller le och vanligen van. Namnpartiklarna ska alltid finnas med när man skriver dessa efternamn.

Exempel: von der Leyen blir troligen ny ordförande för EU-kommissionen.

I namn där partikeln skrivs med stor bokstav, som Van Allen, gäller inte denna regel.

 

Kom också ihåg att von och van uttalas /fånn/ och /fann/, och af uttalas /av/. von der Leyen uttalas /fånn der lajen/.