Namn på byggnader

Namn på byggnader skrivs med stor begynnelsebokstav.

 

Exempel:


Riksdagshuset
Ständerhuset
Statsrådsborgen
Presidentens slott
Kulturhuset