Närpesbor talar Närpesdialekt

Den vardagliga och skämtsamma benämningen närpes (med långt e) för personer som kommer från Närpes kan uppfattas som nedsättande. Närpesbor använder inte den benämningen om sig själva.

Av samma anledning är adjektivet närpesisk heller inte att rekommendera. 
 
Använd de neutrala och sakliga orden Närpesbo och Närpesdialekt i medierna. 
 
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.