Myndigheter och centrala organisationer U-Ö

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk 
A-E F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö

 

Undervisnings- och kulturministeriet
universitet
Utbildningsfonden
Utbildningsstyrelsen
Utrikesministeriet, UM
utsökningsverk, regionala
Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling, Rohto, Rohto-centralen
Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, Tekes

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Wasa Teater
Vasa universitet
Vasa övningsskola, Övis
Vatt, Statens ekonomiska forskningscentral
Veikkaus
Vetenskapliga samfundens delegation
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, VFFI
VPV Beklädnadsfabrik Ab
VR-Group Ab, VR
VTT, Teknologiska forskningscentralen VTT
Vuxenutbildningsrådet
Vägförvaltningen
Värdepappersnämnden

Åbo Akademi
Åbo Svenska Teater
Åbo universitet
Åbo universitetscentralsjukhus, ÅUCS
Åklagarmyndigheten

Ålands förvaltningsdomstol
Ålands lagting, lagtinget
Ålands landskapsregering, landskapsregeringen

 

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk
A-E F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö