Myndigheter och centrala organisationer N-R

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk 
A-E F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö

 

nationalparker
Naturhistoriska centralmuseet
Naturresursinstitutet, Luke
Kulturkontakt Nord
Nordiska ministerrådet, NMR
Nordiska rådet, NR
Näringslivets delegation, EVA
Näringslivets forskningsinstitut, Etla
närings-, trafik- och miljöcentralen, NTM-centralen
Nödcentralsverket

Oljeskyddsfonden
Olycksutredningscentralen
Opinionsnämnden för massmedier, ONM

Palta, Arbetsgivarna för servicebranscherna rf
Patent- och registerstyrelsen, PRS
Patientförsäkringscentralen
(ekonomiska) (forsknings)institutet Pellervon taloustutkimus, PTT
Penningautomatföreningen på Åland, Paf
Penningautomatföreningen, RAY
pensionsanstalten Keva
Pensionsskyddscentralen, PSC
Polisen, Rörliga polisen (som namn på myndighet)
polisen, rörliga polisen, trafikpolisen, kriminalpolisen, ridande polisen, osv. (verksamheten)
Polisstyrelsen
Polisyrkeshögskolan
presidenten, republikens president

Rederiverket, rederiverket Finstaship
regeringen
regional nödcentral
regionala kommissioner, Södra Finlands konstkommission
regionförvaltningsverket, RFV
republikens president
republikens presidents kansli
Riksarkivet
riksdagen, riksdagens kansli, riksdagens utskott
riksdagens justitieombudsman, JO (se Justitieombudsmannen)
Riksdagsbiblioteket
Riksfogdeämbetet
riksfogden
riksförlikningsmännens byrå
riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvård, Etene
riksomfattande handikapprådet, Vane
riksåklagaren (personen)
Rundradion Ab, Yle, Svenska Yle
Rädda Barnen
Räddningsinstitutet
räddningsverket, regionala räddningsverk
rättshjälpsbyråer
Rättspolitiska forskningsinstitutet
Rättsregistercentralen
Röda Korset, Finlands Röda Kors, FRK

 

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk
A-E F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö

Uppdaterad 24.10.2018