Myndigheter och centrala organisationer F-G

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk 
A-E F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö

 

fakultet vid universitet, t.ex. filosofiska fakulteten
Fackförbundet Pro

Finansbranschens centralförbund rf
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Ara
Finansinspektionen
Finansministeriet
Finavia, luftfartsverket Finavia
Finlands Akademi
Finlands Bank
Finlands delegation i Europarådet
Finlands Exportkredit Ab
Finlands filmarkiv
Finlands filmstiftelse
Finlands Industriinvestering
Finlands Kommunförbund, Kommunförbundet
Finlands miljöcentral, Syke, miljöcentralen
Finlands Nationalopera, Operan
Finlands Nationalteater, Nationalteatern
Finlands Näringsliv EK
Finlands ortodoxa kyrka
Finlands Röda Kors, FRK, Röda Korset
Finlands Sjömans-Union FSU, Sjömansunionen
Finlands skogscentral, Skogscentralen
Finlands svenska lärarförbund, FSL
Finnfund, fonden för industriellt samarbete
Finnvera
Finnpilot, lotsverket Finnpilot
Finska centralen för utsädespotatis, Centralen för utsädespotatis
Finstaship, rederiverket Finstaship
flygvapnet
Folktinget, Svenska Finlands folkting
Folkpensionsanstalten, FPA
Fordonsförvaltningscentralen, Ake
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, MTT
Forskningsetiska delegationen
Forststyrelsen
Fängelsedomstolen
Försvarets materielverk
Försvarshögskolan
Försvarsmakten (den centrala myndigheten)
försvarsmakten (verksamheten)
Försvarsministeriet, FSM eller FsM
Försäkrings- och finansrådgivningen
Försäkringsdomstolen
Försäkringsinspektionen
Försörjningsberedskapscentralen
förvaltningsdomstolen (om regional förvaltningsdomstol)

Geodetiska institutet
Geologiska forskningscentralen, GTK
Gränsbevakningsväsendet

 

Myndigheter, centrala organisationer och statliga verk
A-E F-G H-J K-M N-R S-T U-Ö

Uppdaterad 23.9.2020