Myndigheter i andra länder

När myndigheter i andra länder nämns i medietexter är det bra att beskriva vilken typ av myndighet det är fråga om.

 

Exempel:

  • De kaliforniska hälsomyndigheterna fattade beslutet på grund av att ett fall av viruset uppdagats i trakten. (Svenska Yle 9.3.2020)
  • På onsdagsmorgonen meddelade den danska hälsomyndigheten att landet har fått sitt första bekräftade fall.
  • Den amerikanska folkhälsomyndigheten Center for Disease Control and Prevention bekräftar att coronaviruset nu spridits till USA (Svenska Yle 21.1.2020)

 

Nordiska myndigheter har ofta namn som är genomskinliga, så de behöver därför inte nödvändigtvis en förklaring.

 

Exempel:

  • Folkhälsomyndigheten i Sverige vill stoppa sammankomster med fler än 500 personer. (HBL 11.3.2020)
  • Folkehelseinstituttet i Norge rekommenderar att alla offentliga tillställningar med fler än 500 personer ställs in. (TT 10.3.2020)

 

Undvik alltså formuleringar som "den amerikanska motsvarigheten till Institutet för hälsa och välfärd".

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.