Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inledde sin verksamhet vid årsskiftet. Skriv gärna ut hela namnet, men om det måste förkortas, använd då förkortningen MDB.

Den nya myndigheten bildades när Befolkningsregistercentralen och magistraterna gick samman.

Källa: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata