Myanmar (Burma)

Vi rekommenderar numera att namnet Myanmar används i journalistiska texter för det land i sydöstra Asien som även kallas Burma.

 

Till exempel i nyhetstexter kan man ibland behöva nämna Burma inom parentes: "I Myanmar (Burma) har ..." Burma bör även användas när historiska förhållanden avses, eftersom det var landets officiella namn fram till 1989.

 

Kalla hellre invånarna i Myanmar för myanmarier (en myanmarier, flera myanmarier) än burmeser. Tala också hellre om den myanmariska regeringen än den burmesiska regeringen.

 

Det officiella språket i Myanmar är fortsättningsvis burmesiska, som främst talas av burmaner (burmeser), den största folkgruppen i landet.

 

Det svenska uttalet av Myanmar är /mjannma:r/ (rimmar på fanfar). Myanmarier uttalas /mjannma:rier/ och myanmarisk /mjannma:risk/.

 

Läs mer om den allmänna språkvårdens rekommendation om Myanmar och Burma på Språkrådets webbplats.

 

Källa: Mediespråksgruppen

 

Uppdaterad 3.9.2018

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.