Museum, jubileum

Ett museum böjs museet, flera museermuseerna.

Sammansättningar får formen musei-.
Exempel: Museiverket.

 

Ett jubileum böjs jubileet, flera jubileerjubileerna.

Sammansättningar skrivs med -s-.
Exempel: Jubileumsnummer.

 

Ord som inte har accent i grundformen får det inte heller i andra former. Däremot finns det ord som redan i grundformen har accent, och de behåller accenten genom alla former: idé, idén, idéer; kafé, kaféet, kaféer.

 

Källa: Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

  

Uppdaterat 13.10.2020

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.