M/S Ida

Fartygsnamn behöver sällan markeras men om det är nödvändigt skrivs förkortningen för motorship med versaler: M/S Ida.

 

Om du använder små bokstäver (m/s) blir det meter per sekund.