Mitt Kanta, Min skatt, Mitt FPA, Oma Posti

Många av våra myndigheter skriver ihop två ord som namn på sina digitala tjänster. Att ha stor bokstav mitt i ett ord bryter mot skrivreglerna och gör namnet svårläst.

Vi rekommenderar att medierna normaliserar skrivsättet till: Mitt Kanta, Min skatt, Mitt FPA, Oma Posti.

Det går också bra att använda omskrivningar som postens e-tjänst, FPA:s e-tjänst och så vidare.

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.