Ministerier

Namnen på centrala myndigheter och andra offentliga organ som verkar i hela landet skrivs med stor bokstav. Detta gäller också ministerierna. (I Sverige departementen.)

Exempel: Inrikesministeriet, Utrikesministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, och så vidare. Liksom Utbildningsstyrelsen, Museiverket och Riksarkivet.

Däremot skrivs till exempel staten, riksdagen (och dess utskott), regeringen, statsrådet, armén och polisen fortfarande med liten bokstav, liksom till exempel det tyska utrikesministeriet (i dessa fall är det fråga om beskrivande substantiv snarare än namn).

 

En lista på centrala verk och myndigheter och hur de skrivs hittas här på mediespråk.fi. Listan uppdateras kontinuerligt.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.