Mindre ägg – eller färre?

Ett fel som ofta förekommer är sammanblandning av storlek och antal, typ "åskådarna var mindre än väntat", "Mindre ägg i butiken" (rubrik).

 

Även om så skulle vara fallet är det ändå mera troligt att skribenten avsett att åskådarna var färre än väntat eller att äggen i butiken var färre än tidigare.

 

Färre används traditionellt om substantiv som är räknebara: färre studenter och färre skador. Ordet mindre används om icke-räknebara substantiv: mindre skillnader och mindre mjölk.