Militära uttryck

Egen eld: Det engelska uttrycket friendly fire kan översättas till svenska på följande sätt: egen eld, eld från egna förband, skottlossning från den egna sidan, beskjutning från egna trupper.

 

Ge sig: Soldater ger sig eller överlämnar sig till den andra sidan (inte resignerar till).

Inbäddade journalister: Det engelska uttrycket embedded journalists avser krigskorrespondenter som under ett krig får följa med de väpnade styrkorna och därigenom kan rapportera om händelseutvecklingen inifrån. Journalisterna åtnjuter skydd från styrkorna, men villkoren för deras arbete kan dikteras av den militär de är inbäddade hos.

På svenska motsvaras uttrycket bäst av den direkta översättningen inbäddade journalister: Han var inbäddad hos amerikansk militär på en stor flygbas i Kuwait drygt en vecka.

Observera prepositionen hos i uttrycket. 

 

Man och soldater: Observera att det engelska ordet troops i betydelsen man eller soldater inte kan översättas till svenska med ordet trupper.

But as the United States massed more than 225 000 troops around Iraq ...
blir på svenska ungefär
Medan USA drog samman över 225 000 man eller soldater kring Irak ...

 

Mänskliga sköldar: Kvinnor och barn utnyttjas som mänskliga sköldar (inte "humanitära sköldar").

 

Oavsiktliga skador: Collateral damage översätts med oavsiktliga skador eller oavsiktliga förluster.

 

Skadad – sårad: Notera skillnaden mellan att bli skadad och att bli sårad.

Man skadas alltid i olycksfall såsom trafikolyckor, explosioner och eldsvådor.

Skriv därför: Ett tiotal människor skadades i en explosion i källaren i en domstolsbyggnad i Ukrainas huvudstad Kiev på måndagen. (Inte "sårades")

Nyhetsbyrån Interfax-Ukraina uppger med hänvisning till källor vid Inrikesministeriet att de skadades tillstånd inte är allvarligt. (Inte "sårades")

 

Man såras eller blir sårad i krig, strider eller motsvarande militära operationer.

  • Han låg svårt sårad på slagfältet.
  • Han blev dödligt sårad av ett skott i bröstet.
  • Ett hundratal personer sårades vid bombattentatet.

Sårad används också i betydelsen kränka, göra ledsen: Hon sårade honom med sin elaka kommentar.

Finskans haavoittua har inte den här betydelseskillnaden utan betyder både sårad och skadad. Var därför uppmärksam på skillnaden i betydelse mellan sårad och skadad i svenskan.

 

Prickskytt: Prickskytt syftar på skyttens kompetens att träffa mitt i prick. Dessutom är det facktermen för en särskilt utbildad skytt, normalt en polis eller soldat, som lärt sig skjuta med hög träffsäkerhet från långt avstånd. 

 

Krypskytt: Krypskytten skjuter från bakhåll utan att visa sig.

 

Vapen: Observera att termerna på vissa vapen är olika i finlandssvenskan och allmänsvenskan.


Allmänsvenska – Finlandssvenska – Finska
kpist (kulsprutepistol) – maskinpistol – konepistooli
kulspruta – maskingevär – konekivääri
automatkarbin – stormgevär – rynnäkkökivääri

 

Använd helst de allmänsvenska uttrycken då det gäller utländska händelser. De finlandssvenska uttrycken kan användas för finländska sammanhang, till exempel när ni skriver om våra krig. I den finländska militärutbildningen används inte maskinpistolen längre, utan ett annat vapen, stormgeväret, som kallas automatkarbin i Sverige.


Fred

Cease-fire: eldupphör (tulitauko). Uttalas med tryck på sista stavelsen.

Truce: vapenvila (aselepo). Tillfälligt inställande av krigshandlingar vanligen inom begränsat område (Svensk ordbok).

Armistice: vapenstillestånd (välirauha). (Tillfälligt) inställande av fientligheter mellan krigförande parter på grund av att ett avtal om detta ingåtts (Svensk ordbok).

Peace-making: fredsskapande.

Peace-enforcing, peace-imposing: fredsframtvingande.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.