Militära grader i Finland

Militära grader i Finlands armé och flygvapen

Svenska   

Finska

Engelska

General

Kenraali

General

Generallöjtnant

Kenraaliluutnantti

Lieutenant General

Generalmajor

Kenraalimajuri

Major General

Brigadgeneral

Prikaatikenraali

Brigadier General

Överste

Eversti

Colonel

Överstelöjtnant

Everstiluutnantti

Lieutenant Colonel

Major

Majuri

Major

Kapten

Kapteeni

Captain

Premiärlöjtnant

Yliluutnantti

First Lieutenant

Löjtnant

Luutnantti

Lieutenant

Fänrik

Vänrikki

Second Lieutenant

Militärmästare

Sotilasmestari

Sergeant Major

Överfältväbel

Ylivääpeli

Master Sergeant

Fältväbel

Vääpeli

Sergeant First Class

Översergeant

Ylikersantti

Staff Sergeant

Sergeant

Kersantti

Sergeant

Undersergeant

Alikersantti

Corporal

Korpral

Korpraali

Private First Class

Soldat

Sotamies

Private

Rekryt

Alokas

Recruit

 

Militära grader i Finlands flotta

Svenska

Finska

Engelska

Amiral

Amiraali

Admiral

Viceamiral

Vara-amiraali

Vice Admiral

Konteramiral

Kontra-amiraali

Rear Admiral (USA: Rear Admiral (upper half))

Flottiljamiral

Lippueamiraali

Commodore (USA: Real Admiral (lower half))

Kommodor

Kommodori

Captain (N)

Kommendör

Komentaja

Commander

Kommendörkapten

Komentajakapteeni

Lieutenant Commander

Kaptenlöjtnant

Kapteeniluutnantti

Lieutenant, Senior Grade (USA: Lieutenant)

Premiärlöjtnant

Yliluutnantti

Lieutenant (inte i USA)

Löjtnant

Luutnantti

Lieutenant, Junior Grade

Underlöjtnant

Aliluutnantti

Ensign

Militärmästare

Sotilasmestari

Master Chief Petty Officer

Överbåtsman

Ylipursimies

Senior Chief Petty Officer

Båtsman

Pursimies

Chief Petty Officer

Översergeant

Ylikersantti

Petty Officer First Class

Sergeant

Kersantti

Petty Officer Second Class

Undersergeant

Alikersantti

Petty Officer Third Class

Övermatros

Ylimatruusi

Seaman

Matros

Matruusi

Seaman Apprentice

Rekryt

Alokas

Seaman Recruit

 

Andra militära grader

Svenska

Finska

Medicinalkapten

Lääkintäkapteeni

Medicinalpremiärlöjtnant

Lääkintäyliluutnantti

Medicinallöjtnant

Lääkintäluutnantti

Ingenjörlöjtnant

Insinööriluutnantti

Teknikerlöjtnant

Teknikkoluutnantti

 
 
Försvarsmaktens webbplats finns de olika gradbeteckningarna för armen, marinen och flygvapnet samt specialtecknen listade. De finska namnen finns på motsvarande finska webbsida.

 
Uppdaterad 4.11.2020
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.