#metoo och metoo-rörelsen

Vi rekommenderar i första hand att man skriver #metoo när man talar om själva hashtaggen.

Exempel: "uppropet #metoo i sociala medier".


När man talar om fenomenet, rörelsen, rekommenderar vi sammanskrivning med bindestreck och liten bokstav, till exempel metoo-rörelsen.

Eftersom fenomenet har sitt ursprung i en hashtag bör man för tydlighetens skull inte avvika alltför mycket från den skrivningen och därför är det mer motiverat med metoo än till exempel "Me too".

Mediespråkvården rekommenderar gemener, eftersom det är en företeelse och inte ett namn (jfr brexit).


Uppdaterad 24.8.2020