#metoo och metoo-rörelsen

Vi rekommenderar i första hand att man skriver #metoo när man talar om själva hashtaggen.

Exempel: "uppropet #metoo i sociala medier".


När man talar om fenomenet, rörelsen, rekommenderar vi sammanskrivning med bindestreck och liten bokstav, till exempel metoo-rörelsen.

Eftersom fenomenet har sitt ursprung i en hashtag bör man för tydlighetens skull inte avvika alltför mycket från den skrivningen och därför är det mer motiverat med metoo än till exempel "Me too".

Mediespråkvården rekommenderar gemener, eftersom det är en företeelse och inte ett namn (jämför brexit).


Uppdaterad 24.8.2020
 
 
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.