Mervärdesmat och säkra livsmedel

Den svenska motsvarigheten till det engelska uttrycket food security är tryggad livsmedelsförsörjning.
Den alternativa kortformen är livsmedelstrygghet.

Observera att tryggad livsmedelsförsörjning tydligare än livsmedelstrygghet säger vad det är fråga om och därför är det uttryck som helst bör användas.

 

Det engelska uttrycket food safety motsvaras i svenskan av säkra livsmedel, med den möjliga kortformen livsmedelssäkerhet.
Om betydelsen inte klart framgår av sammanhanget bör det finnas en förklarande fotnot då ni använder kortformerna:

 

  • Livsmedelstrygghet (food security) innebär att försörjningen av livsmedel är tryggad.
  • Livsmedelssäkerhet (food safety) innebär att livsmedlen är säkra att konsumera.

 

Den svenska motsvarigheten till engelskans functional food är mervärdesmat.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.