Mer/mera och fler/flera

Vad är det egentligen för skillnad mellan orden mer, mera och fler, flera? Låt oss reda ut det.

 

Använd mer(a) om mängd
Mer eller mera ska du använda när det handlar om en mängd, alltså något som inte går att räkna:
Jag vill ha mer(a) mat.

 

Använd fler(a) om antal
Fler eller flera ska du använda när det handlar om ett antal, alltså något som du kan räkna:
Jag vill ha fler(a) vänner.
Vi kan erbjuda fler(a) lediga jobb.

 

Ofta fungerar både mer och fler
Ibland är valet mellan orden mer och fler inte självklart, utan kan bero på om man ser något som en mängd eller ett antal eller om man vill betona mängden eller antalet. Det går till exempel bra att skriva Jag vill ha mer bullar eller Jag vill ha fler bullar. Det går också bra med både Det var fler människor på det här mötet än på det förra och Det var mer människor på det här mötet än på det förra.

 

Mer eller mera?
Du kan oftast välja fritt mellan orden mer och mera. Det finns dock en del fasta fraser där bara det ena alternativet fungerar, till exempel med mera och mer och mer.

 

Fler eller flera?
Om du använder ordet flera i betydelsen många så måste det heta flera: Du har inte en enda vän, men jag har flera. När det handlar om att jämföra något så kan du själv välja om du vill använda fler eller flera: Jag har fler vänner än du eller Jag har flera vänner än du.

 

Källa: Språkrådet

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.