Måttenheter och ämnen bildade av namn

Måttenheter skrivs i allmänhet med liten begynnelsebokstav, även om de är bildade av egennamn: ampere, becquerel, decibel, hertz, joule, kelvin, pascal, richterskalan, watt.

 

Undantag är Celsius och Fahrenheit som i temperaturbeteckningar skrivs med stor bokstav: 100 grader Celsius, 212 grader Fahrenheit.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.